Coaching

Reflecteren is een efficiënte tool om te leren, doelen te stellen en de vervolg stappen te bepalen.

Als manager of professional neem je vaak weinig tijd om stil te staan. Voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling is het goed om af en toe te reflecteren op je werksituatie, de beste carrière stappen, de balans tussen werk en privé, genderissues of de effectiviteit van de manier waarop je zaken gebruikelijk aanpakt. Soms zijn er ook concrete aanleidingen, zoals ontslag of een conflict die maken dat je de tijd neemt om te reflecteren.

Onze coaches zijn professionele sparringpartners die met je meedenken, vanuit verschillende invalshoeken zaken bekijken en een spiegel voorhouden. Je leert naar jezelf te kijken, verbinding te maken met wie je bent, realistischer te zien wat er is, waar je tegenaan loopt, en hoe het anders kan.

Onze coachgesprekken zijn erop gericht om vrouwen vanuit hun kracht te laten werken, inspiratie op te doen en resultaten te bereiken. Wij werken oplossingsgericht met als motto ‘als het werkt, doe er meer van’.

“Ik heb erg veel aan de coaching van Elisa gehad. Ze geeft tips die je gelijk kunt toepassen op je werk. Ik heb geleerd dat het er toe doet hoe je jouw punt verwoordt. Dat het belangrijk is na te denken over het spel dat gespeeld wordt in de organisatie en het mee te spelen. Ik raad iedereen de coaching van Elisa aan”. Suzanne van Gils, woordvoerder Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ze observeren scherp, nemen een objectieve rol aan en vormen een persoonlijk klankbord voor de coachee. Zodoende kunnen ze tijdens individuele gesprekken de ander helpen patronen te ontdekken en te doorbreken, een spiegel voorhouden, en haar ondersteunen bij het formuleren en bereiken van persoonlijke doelen.

Reflecteren