Masterclass Stratego voor vrouwen

Masterclass Stratego voor vrouwen

Het programma is ontwikkeld voor vrouwen met ambitie. Vanuit verschillende invalshoeken werken de deelnemers intensief aan de ontwikkeling van hun vermogen om invloed uit te oefenen in de organisatie waar zij werken. Zij vergroten hun strategisch vermogen, ontwikkelen een persoonlijke visie, leren zich krachtig te profileren en positioneren en effectief te onderhandelen.

De Masterclass organiseren we ook in-company. We maken het programma graag op maat voor jouw organisatie.

De masterclass geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Welke ongeschreven regels moet ik kennen om carrière te maken
  • Welke tactieken en strategieën kan ik toepassen om mijn doelstellingen te bereiken?
  • Hoe maak ik een krachtenveldanalyse en met welk type spelers heb ik te maken?
  • Hoe kan ik mij krachtig profileren en presenteren?
  • Wat zijn effectieve onderhandelingsstrategieën?
  • Welk niveau van macht zet ik in en hoe kan ik  invloed uitoefenen?
  • Wat is mijn persoonlijke visie en vanuit welke waarden werk ik?
  • Hoe zet ik effectief mijn mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in?

We werken tijdens dit programma met een groep van minimaal 5 en maximaal 12 vrouwen. De deelnemers brengen hun persoonlijke ervaringen en cases in en de begeleiders belichten de onderwerpen vanuit de vakliteratuur, onderzoek en eigen ervaring.

Masterclass Stratego voor vrouwen

Het doel van dit vrouwelijk talentprogramma is om het strategisch vermogen van vrouwen te vergroten. De deelnemers krijgen inzicht in de ongeschreven regels van het ‘politieke spel’. Ze leren op hun eigen manier met het strategisch spel om te gaan en gebruik te maken van hun vrouwelijke kwaliteiten.

Masterclass Stratego voor vrouwen

Het programma bestaat uit een kickoff bijeenkomst, zes workshops, twee intervisiebijeenkomsten en een afrondingsbijeenkomst. Daarnaast voeren de deelnemers drie individuele gesprekken (een intakegesprek en twee coachgesprekken). De bijeenkomsten vinden plaats in De Waver, een prachtige locatie in een stiltegebied tussen Ouderkerk aan de Amstel en Vinkeveen. De middagbijeenkomsten starten om 12.00 uur met een lunch. De kickoff- en afrondingsbijeenkomst vinden plaats van 17.00 uur tot 21.30 uur. En de hele dagen vinden plaats van 09.00 tot 17.00 uur.

Intakegesprek en archetypisch godinnenprofiel

Het programma start met een intakegesprek. De deelnemers vullen online een vragenlijst in en ontvangen op basis daarvan een persoonlijk profiel gebaseerd op de archetypen. Tijdens het intakegesprek lichten de deelnemers hun leerwensen toe en wordt het profiel besproken.

Kickoff- en afrondingsbijeenkomst, 11 juni 2020, respectievelijk 1 december 2020.

De eerste gezamenlijke bijeenkomst is een diner. Tijdens deze avond maken de deelnemers en begeleiders kennis met elkaar, het programma wordt toegelicht en de praktische zaken worden besproken. In het kader van de Corona maatregelen zal de kickoff plaatsvinden op 11 juni 2020 vanaf 10 uur. Aansluitend vindt de workshop Stratego voor vrouwen plaats.

Het programma wordt afgesloten met een afrondingsbijeenkomst waarin de deelnemers hun persoonlijke beleving en ontwikkeling tijdens het programma en hun verdere ambitie presenteren.

Het programma van de Masterclass is gebaseerd op de boeken ‘Stratego® voor vrouwen’, ‘Strategisch onderhandelen voor vrouwen’ en ‘Sterke mannen Slimme vrouwen’. Het boek Stratego® voor vrouwen was genomineerd voor Managementboek van het jaar 2008.

Naast de gezamenlijke start en afrondingsbijeenkomst, is de opbouw van het programma als volgt:

Workshop ‘Stratego voor vrouwen’, 11 juni 2020, ’s middags

“Als er een mooie positie vacant komt, stappen mannen er zelf op af. Krijgen ze nul op het rekest dan proberen ze het een paar dagen later gewoon nog een keer. De meeste vrouwen zijn vooral inhoudelijk met hun werk bezig en denken dat ze dan vanzelf beloond worden met een promotie.”
Uit: Het Financiële Dagblad,“Slim spel in de wandelgang”

Tijdens de workshop ‘Stratego voor vrouwen’ krijgen de deelnemers zicht op ‘de regels van het spel’ én leren zij hoe ze het spel strategisch mee kunnen spelen zonder zichzelf te verliezen.

De deelnemers krijgen inzicht in de verschillende oriëntaties van mannen en vrouwen en de uitwerking daarvan in de manier waarop we in organisaties met elkaar samen werken. Zij maken een krachtenveldanalyse van hun werksituatie. Wie zijn de spelers en wat zijn de formele en informele krachtenvelden binnen uw organisatie? Welke positie kiezen zij daarin? Welke strategieën en tactieken kiezen anderen? Verder gaan we in op de niveaus van persoonlijke macht. Welke invloed oefenen de deelnemers uit en welk niveau van macht kan effectief worden ingezet richting de spelers in het krachtenveld?

De deelnemers ontvangen het boek Stratego® voor vrouwen.

Intervisie, 25 juni 2020 ’s middags en 28 september ’s middags

Tussen de workshops vinden twee begeleide intervisiebijeenkomsten plaats. Het doel van deze bijeenkomsten is verdieping en reflectie gericht op de individuele werksituaties en het gedrag van de deelnemers.

Workshop ‘Profileren en persoonlijke presentatie, 7 september 2020 ’s ochtends

Tijdens deze workshop wordt gewerkt aan een krachtige profilering en presentatie. De deelnemers krijgen inzicht in de aspecten die bepalen of zij worden gezien als een krachtige persoonlijkheid. Welke fysieke en verbale aspecten zijn van belang om te zorgen dat u zichzelf krachtig presenteert?

We gaan in op het ‘onzichtbare werk’ dat vrouwen vaak onbewust doen en waarvoor ze niet ‘de credits’ krijgen. De deelnemers worden zich bewust van de vele soorten ‘disappearing acts’ en krijgen suggesties hoe zij hun bijdrage en resultaten meer zichtbaar kunnen maken.

Verder wordt intensief gewerkt aan het daadwerkelijk krijgen van impact. Met andere woorden: Hoe kun je jezelf krachtig profileren zonder te worden gezien als een ‘bitch’? Of hoe neem je letterlijk en figuurlijk ‘de ruimte’ en blijf je met anderen in verbinding?`z

Workshop ‘Image en Styling’, 7 september 2020 ’s middags

In enkele seconden vormen wij ons bewust én onbewust een mening over iemand. Een positieve uiterlijke presentatie kan ervoor zorgen dat u meer succes heeft. Tijdens de workshop ‘image en styling’ adviseert een ervaren imagoconsulent over de uiterlijke presentatie van de deelnemers. Tijdens deze workshop werken we samen met een imagoconsulente.

Intervisie, 28 september 2020 ’s middags

Tussen de workshops vinden twee begeleide intervisiebijeenkomsten plaats. Het doel van deze bijeenkomsten is verdieping en reflectie gericht op de individuele werksituaties en het gedrag van de deelnemers.

 Workshop ‘Macht en effectieve communicatie’, 26 oktober 2020 ’s morgens

Tijdens deze workshop oefenen de deelnemers met het uitbreiden van hun handelingsrepertoire op basis van de verschillende niveaus van macht. Verder oefenen zij met gedrag van archetypische godinnen dat zij van nature niet in eerste instantie in zouden zetten. De deelnemers bepalen op basis van hun archetypenprofiel welk gedrag zij willen oefenen. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de dynamiek van de verschillende niveaus van macht en tussen de verschillende archetypen.

Welk gedrag is in welke situatie het meest effectief?

Workshop ‘The Color Company’, 26 oktober ’s middags

Op basis van intuïtie krijg je tijdens deze workshop inzicht in en handvatten voor het creëren van helderheid ten aanzien van je ‘hoger doel’ en mogelijkheden voor persoonlijke groei. De workshop wordt gegeven door Sabine Alblas van The Color Company.

Workshop ‘Strategisch onderhandelen’, 24 november ’s middags

Veel vrouwen vinden onderhandelen een lastig punt. Een onderdeel dat ze liever overslaan. Echter om invloed te kunnen uitoefenen, moeten we onderhandelen. Om je werk goed te kunnen doen heb je geld, ruimte en positie nodig. En dus onderhandel je over (vergader)tijd om je ideeën te presenteren, opleidingsmogelijkheden, fysieke ruimte, promoties enzovoorts. Onderhandelen is niet voor niets één van de kritische factoren voor succes.

De deelnemers werken in rollenspellen met een acteur, gebaseerd op reële cases die de deelnemers zelf inbrengen. Tijdens deze workshop gaan we ook in op de verschillende manieren van onderhandelen met mannen en vrouwen en hoe de deelnemers daarvan strategisch gebruik kunnen maken.

In oktober 2009 publiceerden Monic Bührs en Elisa de Groot, samen met Yvette Berkel, het boek ‘Strategisch onderhandelen voor vrouwen’. De deelnemers aan de masterclass ontvangen de herziene uitgave van dit boek dat in het najaar van 2018 wordt gepubliceerd.

Coachgesprekken, data worden individueel vastgesteld

Tijdens het programma voeren de deelnemers twee individuele coachgesprekken met één van de docenten van de masterclass. Tijdens deze gesprekken brengen de deelnemers persoonlijke casuïstiek in en wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling. De coachgesprekken vinden plaats in Limmen, Noord Holland.

Masterclass Stratego voor vrouwen

Het programma is ontwikkeld voor vrouwen die de ambitie hebben zich verder te ontwikkelen en meer zelf de regie te voeren. Vanuit verschillende invalshoeken werken de deelnemers intensief aan de ontwikkeling van hun strategisch vermogen om invloed uit te oefenen in de organisatie waar zij werken.

We werken met maximaal 12 deelnemers. De deelnemers hebben minimaal HBO werk- en denkniveau. Het niveau van de Masterclass is HBO/WO niveau.

De studiebelasting tussen de bijeenkomsten bedraagt gemiddeld anderhalf uur.


‘Afrondingsavond Masterclass Stratego voor vrouwen 2019’

Masterclass Stratego voor vrouwen

Monic Bührs en Elisa de Groot van In Touch Female Leadership & Career Academy zullen, afhankelijk van het aantal deelnemers, wisselend de bijeenkomsten begeleiden. Bij de kick-off en afrondingsavond zijn zij beiden aanwezig.
Tijdens de workshop ‘Strategisch onderhandelen’ wordt gewerkt met een ervaren trainingsacteur, de workshop ‘Image & Styling’ wordt gegeven door een imagoconsulente en de workshop ‘The Color Company’ wordt gegeven door Sabine Alblas.

Masterclass Stratego voor vrouwen

Invullen godinnenprofiel mei 2020
Intakegesprekmei 2020
Kick-off bijeenkomst11 juni 2020 – voormiddag
Workshop Stratego voor vrouwen11 juni 2020 – namiddag
Intervisie25 juni 2020 – namiddag
Coachgesprekkenseptember en november 2020
Workshop ‘Profileren en zakelijke presentatie’7 september 2020 – voormiddag
Workshop ‘Imago en styling7 september 2020 – namiddag
Intervisie28 september 2020 – namiddag
Workshop ‘Macht en effectieve communicatie’26 oktober 2020 – voormiddag
Workshop ‘The color company’26 oktober 2020 – voormiddag
Workshop ‘Strategisch onderhandelen voor vrouwen’24 november 2020 – namiddag
Afrondingsavond1 december – ’s avonds

Masterclass Stratego voor vrouwen

In Touch organiseert deze masterclass in The Waverly House, een unieke landelijke locatie in De Waver, het fluistergebied tussen Ouderkerk aan den Amstel en Vinkeveen www.waverlyhouse.nl.

Masterclass Stratego voor vrouwen

De investering voor de masterclass ‘Stratego voor vrouwen’ bedraagt per persoon € 6.645,-
exclusief BTW.

Dit is inclusief locatiekosten, koffie, lunches, diners, de boeken ‘Stratego® voor vrouwen’, ‘Strategisch onderhandelen voor vrouwen’ en ‘Vrouwen bluffen niet’ én een jaarabonnement op de In Touch Academy.

Masterclass Stratego voor vrouwen

“Het kiezen en handelen vanuit mijn eigen waarden is voor mij één van de belangrijkste opbrengsten van deze masterclass. Ik heb ontdekt dat ik meer invloed kan uitoefenen (en op welke manieren ik dat kan doen) en mij minder afhankelijk hoef te maken. Daarnaast heeft de Masterclass me laten zien en ervaren dat het erg zinnig is om vooraf expliciet stil te staan bij welke andere personen een rol spelen, een inschatting te maken van zijn of haar opvattingen en persoonlijkheid en met die analyse rekening te houden in mijn manier van communiceren en reageren.”
Ines Plasmans, Directeur Communicatie en Externe Betrekkingen, Prorail

“Het meest waardevolle cadeau dat ik mezelf ooit heb gegeven: ‘Stratego voor vrouwen’. Een must voor elke (top)vrouw die nog meer in haar kracht wil komen en haar strategisch inzicht wil vergroten. Gedurende een intensieve periode van 6 maanden maak je kennis met alle facetten van de ongeschreven regels, die van essentieel belang zijn om als vrouw te kunnen functioneren binnen de top van organisaties. Het afwisselende programma zorgt er voor dat je geboeid blijft en telkens weer nieuwe kanten van jezelf en je omgeving ontdekt. Dank je Elisa de Groot en Monic Buhrs voor het opnieuw leren kennen van mezelf!”
Mandy Hundertmark, HR Directeur, Executive Director, JVN gaming & entertainment group

“Ik heb de Masterclass 2012 met ontzettend veel plezier gevolgd. Elisa en Monic hebben ons een veelheid van interventies aangeboden waardoor ik gestimuleerd ben om de diepte in te gaan met mijn leerproces. Mijn ontwikkelpunten zijn veel specifieker geworden en ik heb grote stappen gemaakt. Ik vind de Masterclass een aanrader voor iedere zelfbewuste vrouw die verder wil met haar persoonlijke, strategische ontwikkeling.”
Renate Beckers, Programmamanager Organisatieontwikkeling, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

“Dankzij de Masterclass Stratego voor vrouwen, sta ik steviger in mijn schoenen, kan ik het politieke spel nu wél waarderen én meespelen en gaat onderhandelen me veel beter af. Met concrete voorbeelden worden situaties geschetst en uitgewerkt, waarna je dit meteen in praktijk kunt brengen: met resultaat! De Masterclass is inspirerend en motiverend en je kunt het meteen in je werk toepassen.”
Alinda Magielse, Territory Manager Surgical, Bausch + Lomb

“De Masterclass heeft me geleerd mijn werk meer als een spel te zien: met bijbehorende geschreven en ongeschreven regels, strategisch inzicht, maar ook zeker plezier en humor!”
Marjolein Meulensteen, Portfoliomanager Responsible Investing, a.s.r. verzekeringen

Wil je nog verder de diepte in?