Stratego® for women

Monic Bührs and Elisa de Groot

This book was nominated management book of the year in 2008. Tens of thousends of copies have been sold and the book is not only a bestseller but also an ‘everseller’.

Stratego® is a game of attack and defense, of tension and surprise. Those who want to play that game will need to thoroughly understand their opponent. The same rules of the game also apply if you want to be successful at work. 

If you want to use this game to climb higher up the promotional ladder, you will need to have a good understanding of the field of influence in which you find yourself, and, most importantly, be familiar with the unwritten rules in order to choose the most effective form of attack or defense well ahead of time. And that, for so many women, is exactly the stumbling block. Thy are often unaware of the rules of the strategic game played within – male dominated – organizations.

The unwritten rules of the game

‘Stratego for women’ shows these unwritten rules at work and shows how women can operate within them in a smart and playful manner. This book teaches how to reach your goals by playing ‘the game’ strategically and have lots of fun.

The authors have combined research, scientific literature with their own personal experiences.

E-book download soon available

Testimonials

Een treffend inzicht was dat loyaliteit door beiden anders gezien werd. Vrouwen zijn op dit vlak blijkbaar veel principiëler: ze zijn zelf loyaal en verwachten dat ook van anderen. Mannen zouden volgens de schrijfsters van dit boek pragmatischer zijn: hun loyaliteit wordt bepaald door de situatie waarin ze vertoeven.

Een tweede leuk weetje: een ’nee’ is geen ‘nee’ bij mannen. Dat zie ik thuis bij mijn jongens ook. Wanneer vrouwen een neen krijgen, neigen ze meteen op te geven. Bij mannen is dit het startpunt van onderhandeling, ze zien het niet als een persoonlijke afwijzing.

Lees de hele recensie:

http://www.trinityhrsolutions.be/stratego-voor-vrouwen/

Trinity

“Wat mij erg aantrekt in genoemde voorbeelden is dat mannen meer durf en lef hebben. ‘Wij’ vrouwen zouden dit ook veel meer moeten doen. Al een aantal jaren ben ik behoorlijk actief in een aantal netwerken. Ik ben me ervan bewust dat ik niet alleen horizontaal moet netwerken, maar ook dat verticaal netwerken voor mij van belang is. Wie weet wat je over en weer voor elkaar kunt betekenen.”

Lees de hele boekrecensie

Jannie Oosterhoff, lid van de NVD en werkzaam als coördinerend directie- en managementondersteuners directieraad bij Certe

Godinnen? Ja, ik stel ze voor:

  1. Athena: de topvrouw
  2. Artemis: de onderneemster
  3. Demeter: de zorgzame vrouw
  4. Aphrodite: de verleidster
  5. Hestia: de introverte vrouw
  6. Persephone: het meisje

Lees hier de hele boekrecensie Stratego voor vrouwen:

https://buildingonevents.com/stratego-voor-vrouwen-boekrecensie/

Building on events