‘Dit werkt wel… volgens Harry Vossebeld en Astrid Romijn PGGM’

0 Flares 0 Flares ×

Voor deze serie interviewen wij vooraanstaande CEO’s, senior managers, wetenschappers en MD specialisten over wat wel werkt als het gaat om het benoemen en behouden van meer vrouwen op invloedrijke posities. 

Astrid Romijn | Principal HR, PGGM

Harry

Harry Vossebeld | Lid Executive Committee (COO), PGGM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘In de jaren ’70 waren we collectief onder de indruk van ‘the six million dollar man’, de man van zes miljoen. Wij hebben de vrouw van ruim 200 miljard’.

Een mooie uitspraak van Astrid Romijn, Principal HR over Else Bos, topvrouw bij PGGM.

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. PGGM scoort goed als het gaat om het percentage vrouwen op invloedrijke posities. Eind 2016 was 32% van alle managementposities en 34% van de topmanagement functies bekleed door vrouwen. PGGM voert al ruim 5 jaar actief beleid om het aantal vrouwen op managementposities te verhogen. Eind 2011 was het percentage vrouwen op managementposities nog 21%. Astrid Romijn is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het diversiteitsbeleid bij PGGM, co-trainer bij de workshops en daarmee aanjager van de verschillende activiteiten.

Een greep uit de acties:

  • instellen Programmamanager Diversiteit en Diversity Board
  • bedrijfslidmaatschap en hosten van bijeenkomsten van WIFS, Women In Financial Services
  • ondertekenen charter Talent naar de Top en Charter Diversiteit van Stichting van de Arbeid
  • organiseren van Mix & Match, een 9 maanden durend programma voor talentvolle vrouwen
  • organiseren van workshops All Inclusive om ook de mannen bij dit onderwerp te betrekken
  • organiseren van workshops Stratego, Profileren en Strategisch onderhandelen voor vrouwen
  • ontbijtsessies met talentvolle vrouwen en leden van het Executive Committee
  • bij werving & selectie streven naar minimaal 50% vrouwen als kandidaten voor invloedrijke posities
  • kwartaalrapportages over diversiteit

 

Harry Vossebeld, COO en lid van het Executive Committee, heeft persoonlijk ervaren dat werken met vrouwen niet per se makkelijker is maar wel meer rendement oplevert.

‘In de tijd dat ik bij IT werkte werd er iets anders van mij gevraagd. Ik werkte vooral met mannen en daar kwam ik ver met logica. Bij Pensioenbeheer werken meer vrouwen en ik heb geleerd meer van mezelf te laten zien, mijn gevoelens te bespreken. Voor vrouwen is ‘what you see is what you get’ belangrijk. Ik stel me nu kwetsbaarder op en laat merken wat me bezig houdt’.

Harry besteedt veel tijd aan persoonlijke gesprekken met zijn teamleden. Hij probeert ieders gebruiksaanwijzing te leren kennen: waar zit je mee, waar heb je hulp bij nodig, wat doe je graag. Zijn teamleden geeft hij de ruimte en het vertrouwen dat haar of zijn bijdrage ertoe doet. Een belangrijke sleutel om de complementariteit in teams te benutten.

Zowel Astrid Romijn als Harry Vossebeld zijn ervan overtuigd dat werken met vrouwen meer rendement oplevert. Daar zijn we natuurlijk wel benieuwd naar. Hoe werkt dat dan? Voor Harry is het heel duidelijk: ‘wat ik mooi vind aan vrouwen is dat ze sneller waarschuwen, ze worden eerder boos en communiceren waar ze mee zitten. Mannen hebben grotere moeite met het vroegtijdig signaleren van knelpunten’. Op tijd de echte vragen en knelpunten op tafel krijgen helpt om tot een goede besluitvorming te komen.

Maar schaduwkanten zijn er natuurlijk ook. Vrouwen lijken meer risico avers te zijn. Harry zegt daarover: ‘het duurt vaak langer voordat vrouwen starten’ Een voorbeeld is het vaststellen van de doelstelling om 15% kosten te besparen. Vrouwen vonden het moeilijk om die doelstelling te accepteren . Ze waren vooral bang om de doelstelling niet te halen. Wij herkennen dit mechanisme wel. Het is de vraag of het in dit voorbeeld zo is dat vrouwen geen risico willen nemen. Zij voelen zich eerder 100% verantwoordelijk en willen de garantie kunnen geven dat de doelstelling wordt gehaald. . Wie A zegt, zegt ook B. Mannen zien dat in de regel niet zo zwaar.

Harry Vossebeld ziet ook een verschil als het gaat om het bouwen van teams. Vrouwen bouwen graag aan sterke teams. Zij vinden het collectieve belang belangrijk, laten meer kwetsbaarheid zien en werken graag aan een gemeenschappelijk doel. Je ziet in dat soort situaties vaak dat een team meer lef heeft en een grotere medewerkertevredenheid. Een belangrijke kwaliteit is dat vrouwen niet bang zijn om te confronteren. Dat biedt voorspelbaarheid en veiligheid.

Voor PGGM ziet Harry Vossebeld het nu als belangrijkste opgave om te werken aan het bouwen van ‘high performance teams’. Hoe benutten wij als organisatie de complementariteit van teams? Welke mechanismen spelen daarin een rol? En hoe kunnen we de verschillende competenties in teams bewust benutten?

Astrid Romijn vindt het ook van belang om diversiteit in leeftijd beter te managen. We zijn nu gefocust op ‘pieken’ tussen je 30e en 40e jaar. Maar we werken allemaal langer door, dus de opgave is om meer te variëren en aan te sluiten bij verschillende levensfasen.

Harry Vossebeld sluit af door te zeggen dat diversiteit in teams het niet per se makkelijker maakt, maar er zijn absoluut betere resultaten te halen met een divers samengesteld team.

PGGM heeft al veel bereikt als het gaat om het aantal vrouwen op invloedrijke posities. Mooi hoe de COO een inkijkje geeft in zijn eigen persoonlijke ontwikkeling als het gaat om het geven van leiding aan teams met meer mannen of aan gemengde teams. En daarmee brengt hij in praktijk wat hij aangeeft als een belangrijke leiderschapskwaliteit: in staat zijn om jezelf kwetsbaar op te stellen, te vertellen wat je mee hebt gemaakt, te praten over de twijfels die je zelf hebt en hoe je daarmee omgaat. De volgende stap is het bewust managen van de complementariteit binnen teams om een beter performance te realiseren. Een mooie uitdaging voor de komende tijd en als wij er een advies aan toe mogen voegen: blijf vooral ook investeren in het gewenste % vrouwen op managementposities. Het is een onderwerp van een lange en duurzame adem. Met andere woorden: hou vast wat er nu werkt, doe daar meer van en experimenteer daarnaast met iets nieuws

April 2017.

Nicole Boevé, partner Van der Laan & Company en Elisa de Groot, Directeur In Touch women resource management.

 

0 Flares Twitter 0 LinkedIn 0 Facebook 0 0 Flares ×