Gendermodel

Gendermodel

De grote uitdaging waar organisaties in Nederland momenteel voor staan is het creëeren van een cultuur van inclusiveness waarin zowel feminiene als masculiene kwaliteiten worden gewaardeerd en strategisch worden gemanaged. We ontwikkelden een gendermodel (zie afbeelding) om vanuit organisatieperspectief te werken aan diversiteit en ‘inclusiveness’.

Onze visie is dat het belangrijk is om binnen organisaties vanuit de volgende vier invalshoeken te werken:

  • verankering en awareness in de top;
  • cultuurinterventies;
  • HR- interventies;
  • empowerment

Gendermodel_InTouchWRM

Verankering en awareness in de top zijn essentieel voor het slagen van een dergelijk veranderingsproces. Zonder verankering en draagvlak in de top heeft inclusiveness geen kans. Vervolgens moeten de andere drie ‘blokken’ in het model worden aangepakt.  Cultuurinterventies, ofwel maatregelen die invloed hebben op de bestaande bedrijfscultuur,  dienen te worden gepleegd en hetzelfde geldt voor HR- interventies. Deze maatregelen ondersteunen het proces van in- en doorstroom naar hogere posities. Daarnaast is het van belang om vrouwen en mensen met een andere culturele achtergrond binnen organisaties inzicht te geven in de ‘ongeschreven regels van het spel’ en hun vaardigheden op het gebied van strategisch opereren te vergroten. Vanuit de verschillende invalshoeken zullen we beschrijven welk aanpak en interventies effectief zijn om te werken aan inclusiveness.