Co-creatie van strategie naar gemixte teams

Co-creatie van strategie naar gemixte teams. Herkent u één van onderstaande situaties in uw organisatie?

 • Diversiteit wordt gezien als belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, maar hoe geven we het vorm?
 • We weten eigenlijk niet heel precies hoe het nu zit met verschillen tussen feminiene en masculiene kwaliteiten en hoe wij daar in de organisatie mee omgaan.
 • De top van de organisatie streeft naar een inclusieve cultuur, maar hoe brengen we het verder en maken we het concreet?

Wilt u?

 • Awareness over de kracht van gemixte teams vergroten?
 • Zicht krijgen op de ongeschreven regels van het spel binnen uw organisatie?
 • En zicht krijgen op de dominante manier van invloed uitoefenen in uw organisatie?
 • Gezamenlijk een plan van aanpak maken voor vervolgstappen om een inclusieve cultuur in uw organistie te versterken?
Kies er dan voor om in co-creatie uw strategie naar gemixte teams te maken

Het programma

Awareness; de ongeschreven regels van het spel en de niveaus van macht

In twee bijeenkomsten van een dagdeel werken we met een groep mannen en vrouwen aan het vergroten van awareness op het gebied van diversiteit. De deelnemers krijgen zicht op de winst van het werken met gemixte teams en het resultaat is een gedragen plan voor vervolgstappen om te organisatie verder te ontwikkelen tot een inclusieve organisatie.

Tijdens de eerste bijeenkomst (3 uur) krijgen de deelnemers een helder beeld van de huidige situatie binnen uw organisatie. Wat zijn de belangrijkste ongeschreven feminiene en masculiene regels binnen onze organisatie? Met ‘regels van het spel’ bedoelen wij het gedrag dat op dit moment het meest wordt gewaardeerd en waarmee je binnen de organisatie carriere maakt. Gedrag waarmee je als potential wordt gezien of voor de mooiste opdrachten wordt gevraagd. Deze ongeschreven regels en de manier waarop gespeeld wordt, zijn vaak masculien van aard. Niet iedereen herkent deze ‘spelregels’ of is gewend om het spel op die manier te spelen. Daarom is het van belang om in ieder geval zichtbaar te maken op welke manier binnen uw organisatie de ongeschreven regels een rol spelen.

Verder gaan we in op de niveaus van macht. Op welke manier kun je het meest effectief invloed uitoefenen in onze organisatie? Welk niveau van macht waarderen en stimuleren wij het meest, en wat missen wij als organisatie als we het gedrag van de andere niveaus van macht niet verder ontwikkelen?

We gaan dieper in op leiderschapsontwikkeling op basis van de niveaus van macht:

Reflectie

Reflectie

 • macht door hulp vragen
 • macht door bondgenootschap
 • macht door prestaties (egomacht )
 • macht door reflectie en zelfkennis
 • macht door visie en dienend leiderschap

Strategie; gedragen vervolgstappen

Tijdens de tweede bijeenkomst (2 uur) bespreken we aan de hand van het door ons ontwikkelde gendermodel welke concrete vervolgstappen kunnen worden gezet. Samen met de deelnemers onderzoeken we vanuit verschillende invalshoeken welke interventies binnen de organisatie, uw afdeling of organisatieonderdeel kunnen leiden tot de gewenste organisatiecultuur. Wat zijn de stappen die u als organisatie kunt nemen en wat heeft u daarvoor nodig? Tegen welke dilemma’s lopen we aan en hoe kunnen we hiermee omgaan? Op basis van deze uitkomsten bepaalt u zelf hoe het vervolg wordt vormgegeven.

Wat levert het programma u op?

 • Meer awareness op het gebied van diversiteit:
  • zicht op de ongeschreven feminiene en masculiene ongeschreven regels binnen uw organisatie
  • zicht op de niveaus van macht, de manier waarop binnen uw organisatie vooral invloed wordt uitgeoefend
 • Een concreet en gedragen actieplan voor vervolgstappen om de inclusieve cultuur binnen uw
 • organisatie te versterken

Voor wie?

Het programma is kort en praktisch en is bedoeld voor mensen die de strategie op het gebied van diversiteit concreet willen maken op basis van inzicht in de verschillende oriëntaties van vrouwen en mannen en de manier waarop nu met diversiteit wordt omgegaan binnen de organisatie. Bijvoorbeeld het directie- of managementteam van een organisatie(onderdeel), een ambassadeursnetwerk of mensen die werken op het gebied van diversiteit of human resources.

We werken met een groep van maximaal 12 deelnemers.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Elisa de Groot (06 51233890) voor meer informatie.