Organisatieontwikkeling & Gendermodel

Diversiteit binnen een organisatie is belangrijk – Het gendermodel

Organisaties staan voor de grote uitdaging om het maximale rendement uit hun medewerkers te halen. Diversiteit maakt daar een belangrijk onderdeel vanuit.

Dat betekent dat organisaties een cultuur moeten creëren waarin zowel feminiene als masculiene kwaliteiten worden gewaardeerd en strategisch worden gemanaged. Op basis van het door In Touch ontwikkelde gendermodel adviseren wij u hierover graag. Ook kunnen wij uw managementteam begeleiden om te werken aan diversiteit.

Voorbeelden van manieren waarop wij uw organisatie kunnen ondersteunen bij het bevorderen van diversiteit. Wij kunnen:

  • de instroom van midcareer vrouwen bevorderen
  • vrouwen empoweren, het strategisch vermogen vergroten en zicht geven op de ongeschreven regels van het spel. Lees meer over vrouwelijk talentontwikkeling
  • de belemmeringen in kaart brengen voor vrouwelijke potentials om door te stromen naar de hogere posities in de organisatie
  • een leiderschapsgame begeleiden voor v/m duo’s gericht op inclusiviteit. Lees meer over ‘Op jacht naar de macht
  • samen met u werken aan co-creatie van strategie op gebied van diversiteit. Lees meer over ‘Co-creatie van strategie

Gendermodel

In Touch heeft een gendermodel ontwikkeld om vanuit organisatieperspectief te werken aan diversiteit en ‘inclusiveness’. Lees meer >>